Wanneer je op zoek bent naar een lening, dan zijn er veel factoren die afgewogen moeten worden om tot een goede lening te komen. Deze factoren zijn bij de meeste mensen wel bekend, maar op het moment dat zij zelf actief op zoek moeten naar een aanbieder voor geld lenen, worden een aantal van de stappen vergeten. Dat is jammer. Hoe meer tijd en aandacht je kunt besteden aan de voorbereiding voor de aanvraag, hoe beter je er voor kunt zorgen dat ook echt alles goed geregeld is. Dit voorkomt problemen achteraf en daarom is het zeker aan te raden om het voorwerk goed te doen.

geld-lenen

Voor de eerste aanvraag

Het lijkt zo belangrijk te zijn dat de eerste aanvraag goed gekeurd wordt door de bank of de kredietverstrekker, maar wat veel belangrijker zou moeten zijn, is de vraag of alle elementen van de aanvraag in de eerste instantie wel kloppen. Het bedrag dat aangevraagd wordt in de lening is bijvoorbeeld een belangrijk element. Leen je te weinig geld, dan kun je niet doen wat je wilde doen met het geld. Leen je teveel, dan wordt de lening vele malen duurder dan eigenlijk noodzakelijk geweest was. Het nauwkeurig berekenen van het benodigde bedrag is dus zeker de moeite waard, want dit maakt het veel makkelijker op de langere termijn.

Maar waar ga je geld lenen? Ook dat is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding. Het kan gemakkelijk lijken om gewoon naar de bank te gaan, maar dit betekent in de meeste gevallen dat de aanvraag afgewezen zal worden om welke reden dan ook, of betekent dat de lening vele malen te duur zal worden omdat de bank teveel geld wil verdienen. Tegenwoordig is het mogelijk om online de kredietverstrekkers te vergelijken op basis van de effectieve rente. Op die manier kun je direct zien hoeveel je voor de lening moet betalen, en wie de goedkoopste is. Kijk niet alleen naar de kosten van de lening. De voorwaarden, de eisen en de snelheid van de lening zijn ook belangrijke punten die een rol van betekenis kunnen spelen in veel van de gevallen. Daarom is het altijd goed om de tijd te nemen in de voorbereiding.

Afdrukken

Snel geld lenen

Er zijn mensen die snel geld nodig hebben. Ook voor deze mensen geldt dat het beter is om een paar uur extra te besteden aan het vergelijken van de aanbieders en het grondig berekenen van het bedrag dat nodig is. Wanneer je stappen over moet slaan om sneller geld te kunnen lenen, dan kun je er zeker van zijn dat dit problemen op zal gaan leveren en die problemen wil je liever vermijden.

 

In dat geval is stemming bij handopsteking praktisch niet mogelijk en zal met naamafroeping of naamgetekende stembiljetten gewerkt worden. Gezien het om een publieke stemming gaat, zullen de resultaten van de stembiljetten mondeling aan de vergadering worden meegedeeld met melding van de naam en de wijze waarop gestemd werd. 342. Men gaat over tot geheime stemming:- in persoonsgebonden materies;- voor benoemingen en ontslagen;- indien leningen de vergadering dit zelf bij gewone meerderheid heeft beslist. 343. Bij geheime stemming worden stembiljetten aan de stemgerechtigden ter be-schikking gesteld. Om het geheim van de stemming te bewaren en identificatie van belangrijke aandelenparticipaties te verhinderen, wordt aan elke aandeelhouder een en-veloppe overhandigd die biljetten bevat voor 1, 2, 5, 10, 50, 100 enz. stemmen. 5. 2. Schriftelijke stemming344. In een NV of Comm. VA geld lenen kunnen de statuten toestaan dat per brief wordt ge¬stemd, middels formulieren waarvan de statuten de gegevens moeten vermelden. Deze vermeldingen zullen meestal zijn: de identiteit van de aandeelhouder en het aantal stemmen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen (zie model hfdst. 4 in deel4) . De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. 345. Aandeelhouders kunnen dus aan de vergadering deelnemen zonder er op aanwe¬zig of vertegenwoordigd te zijn. Meestal voorzien de statuten in dit geval dat de aandeelhouder, vóór de vergadering, een lenen brief moet zenden naar de vennootschap waarin hij zijn mening te kennen geeft over de punten die in de agenda voorkomen. Voor de berekening van het quorum wordt alleen rekening gehouden met de formulieren die vóór de aanvang van de algemene vergadering binnen de termijnen door de statuten opgelegd, in het bezit van de vennootschap zijn. 346. Wanneer het bij een stemming per brief om aandelen aan toonder gaat, moet vooral gedacht worden aan de manier waarop de persoon die per brief zijn stem uit¬brengt het bezit van de aandelen bewijst. Het stemmen per brief is evenzeer moeilijk in te denken voor geheime stemmingen en wanneer een kandidaat-bestuurder zich bijvoorbeeld pas op de algemene vergadering aanbiedt. 347. In de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of heb¬ben gedaan, moeten de stemmen per brief uiterlijk drie dagen vóór de algemene verga¬dering worden neergelegd op de plaatsen aangewezen in het oproepingsbericht.

De neerlegging op een informatiedrager moet de volgende gegevens bevatten:1) de vermeldingen bedoeld in artikel 174, eerste lid, zijnde de onder A. beschreven gegevens zoals de naam, rechtsvorm e. d. ;2) het type van het gebruikte standaardschema;3) de taal waarin de jaarrekening zal worden openbaar gemaakt;4) de vermelding dat de rekenkundige en logische controles geen enkele fout hebben aangetoond. 4. 4. Kosten van de neerlegging in 2004 (in EUR) Neerlegging op papier Neerlegging op diskette- verkort schema 1 89,07 164,87- volledig schema 414,13 389,93- verbeterde neerlegging 59,29 59,29196. Dit betreft bedragen inclusief 21 % B. T. W. en de bijdrage in de werkingskosten voor de CBN en van het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris.

Voor meer informatie aangaande NBB-agentschappen waar de neerlegging kan gebeu¬ren. de wijzen van betaling, e. d. , kan u de website van de Nationale Bank consulteren op het volgende adres: http://www. nbb. be/BA/N/Pl_16. htm4. 5. Sancties bij niet-neerlegging197. Op het niet-nakomen van de neerleggingsverplichting staan verschillende sanc¬ties :1) Strafrechtelijke sanctie: de bestuurders, zaakvoerders of vereffenaars van de onder-nemingen die in België gevestigd zijn en de vertegenwoordigers in België van buitenlandse ondernemingen lenen die hier een bijkantoor of een centrum van werkzaam-heden hebben, kunnen worden gestraft met een geldboete lenen van 10 000 tot 2 000 000 EUR. persoonlijke lening Bovendien kan een gevangenisstraf van één maand tot één jaar worden uitgesproken indien voormelde voorschriften met bedrieglijk oogmerk overtreden werden. 2) Burgerlijke sanctie: behoudens tegenbewijs wordt de door derden geleden schade aangezien als voortvloeiend uit voornoemd verzuim. 3) Gerechtelijke ontbinding’, op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie en behoudens regularisatie van de toestand in de loop van het geding, kan de rechtbank de ontbinding van een vennootschap uitspreken als die vennoot¬schap haar jaarrekening voor drie opeenvolgende boekjaren niet heeft neergelegd.

Ik heb altijd van casino’s gehouden en hoewel ik geen grote fan ben van kansspelen speel ik altijd roulette. Maar komt online roulette overeen met de ervaring van een echt casino? Het kan eigenlijk wel maar op een iets andere manier. Ook vinden veel mensen aanvankelijk een bezoek aan een casino heel spannend terwijl als u online roulette speelt u de regels kunt leren in uw eigen tempo.

Iedereen die van gokken houdt kent dat gevoel dat u krijgt als uw paard wint, uw nummer wordt afgeroepen of als u een goede hand heeft. U kunt al deze ervaringen opdoen bij het spelen op een van de vele online casino’s. Uiteraard zult u niet helemaal dezelfde sfeer krijgen als bij het spelen in het Bellagio of Las Vegas Hilton, maar een aantal van de online casino’s zijn erg leuk.

Allereerst wil ik gewoon even bespreken wat u misschien als gokker nog niet zult weten, dat als u gewoon zin heeft om een beetje online roulette te spelen en er regels zijn die u een hoop geld kunnen besparen. Er zijn twee soorten roulettewielen waarop u kunt spelen: een Amerikaans en een Europees wiel. Naast de uiterlijke verschillen worden de nummers anders verdeeld, maar het belangrijkste punt is dat het Amerikaanse wiel twee nullen heeft.

Dit betekent voor het huisvoordeel: het casino heeft meer voordeel dan de speler en dat is meer dan het dubbele op een Amerikaans wiel. Als er bij een landcasino maar slechts één type wiel is heeft u niet veel keuze. Maar als u online roulette gaat spelen heeft u keuze om niet te spelen op een Amerikaans wiel waardoor uw kansen om te winnen veel groter zijn. Hoe dan ook dit is waar ik naar kijk bij het uitkiezen van een online casino om roulette te spelen.

Ik wil een groot vertrouwd bedrijf of casino waar ik erop kan vertrouwen dat er eerlijk wordt gespeeld – geen klein half louche bedrijf met slechte roulette software

Ik wil graag de spin van het wiel horen – er zijn een aantal werkelijk afschuwelijke online casino’s die vreselijke achtergrondmuziek spelen

Als een gratis spel teveel uitbetaalt dan ga ik weg want dit getuigt dat een spel niet eerlijk en inspirerend is

Eigenlijk maakt mijn favoriete online casino geen daadwerkelijk gebruik van een op software gebaseerd roulettewiel. Het lijkt heel erg op online roulette maar u speelt aan een tafel in het casin van Knokke. Het is een echt roulettewiel met een echte croupier en u kunt echte gokkers zien die hun weddenschappen op dezelfde draai plaatsen. Het gaat een beetje trager dan normaal online roulette, omdat u moet wachten op de andere gokkers of alle andere normale vertragingen die u kunt tegenkomen – maar het is een geweldige ervaring en ik geniet er heel veel van.

Voor online gokkasten spelers zijn er honderden spellen om van te genieten in veel verschillende genres. Hierdoor ontstaat een situatie waarin spelers van over de hele wereld kunnen meedoen en titels kunnen vinden voor de bijzondere dingen waar ze van houden. De ervaringen kunnen enorm verschillend zijn, ook al speel je in hetzelfde genre en dat is een van de belangrijkste redenen waarom deze spellen zo geliefd zijn. Er zijn drie belangrijke valkuilen waar u voor moet oppassen tijdens het spelen van online gokkasten en we willen u laten zien hoe u deze kunt vermijden.

De eerste grote valkuil is het spelen van progressieve gokkasten op sites of netwerken waar de progressieve jackpots zelf niet geactiveerd zijn. Vaak worden deze aangeprezen als de “niet-progressieve” versie van een spel. In werkelijkheid is het zo dat er geen winst kan worden uitgekeerd omdat er geen slots jackpot aanwezig is. Deze gokkasten en fruitautomaten hebben bijna altijd de slechtste uitbetalingstarieven en de hoogste huisvoordelen van alle gokkasten in de industrie en u moet deze vermijden ten koste van alles.

slotmachines-gokkasten-fruitautomaten

Online gokkasten en beheren van speelgeld

Een andere valkuil is het overschrijden van de bankroll zonder rekening te houden met de verschillen van het ene spel ten opzichte van het andere. Bijvoorbeeld, u kunt besluiten dat een inzet van €0,5 per draai genoeg voor u is. Maar u speelt een spel met een zeer hoge volatiliteit, waardoor u toch moet veranderen naar andere inzetgroottes dan u gewend bent. Om dit te compenseren kunt u bijvoorbeeld langer door blijven spelen maar dat moet u dan wel overwogen doen.

De inzeteisen bij gokkasten online

Tot slot hebben we een valkuil waarvan veel spelers niet zullen beseffen dat ze erin zullen trappen en dat is de valkuil van de al te grote inzeteisen. Mensen zullen vaak beweren dat een groot bonusaanbod de kansen verhoogd om te winnen, maar in feite zijn de inzeteisen soms zo groot dat er geen andere manier is om te winnen alleen door uzelf steeds te blijven overtreffen. Besteed aandacht aan de bepalingen en voorwaarden van de promoties waarvan u gebruik wilt gaan maken en dit kan voorkomen dat zoiets u ook overkomt.

hoge-jackpot-bedragen

Als u tips wilt over hoe u kunt winnen bij de slots lees dan door. U zult tips tips ontdekken waarmee u meer kunt behalen tijdens het spelen op de slots.

Het is logisch voor casinospelers om op slots te spelen die hun geld verdubbelen. Het is geen exact geheim om te winnen op deze slots. U kunt alleen leren hoe u uw kansen voor het winnen kunt verhogen. Hier zijn enkele tips over hoe u effectief op de slots kunt spelen en ladingen geld mee naar huis kunt nemen.

Er zijn honderden of zelfs duizenden slots in het casino. Sommige van deze zijn goed in termen van uitbetalingen en sommige kunnen moeilijk zijn om op te winnen. Als u uw kansen op het winnen wilt verhogen, moet u weten hoe u een goed presterende gokkast kunt kiezen. De algemene regel is wanneer de gokkast is geprogrammeerd om een grotere jackpot uit te betalen, dat u op die gokkast naar verwachting een kleinere kans heeft om te winnen. Natuurlijk, hebben casino’s kleinere winkansen voor slots ingesteld met grotere jackpot prijzen, zodat de casino’s ook in staat zijn om wat winst te maken.

gratis-slots-online

Dit gezegd hebbende is het raadzaam om een slots machine te kiezen die de beste uitbetalingen geeft en een kleinere jackpot. Er zijn vele goed presterende gokkasten die u zullen toestaan om regelmatig te winnen maar dan in kleine hoeveelheden. Deze gokkasten zijn altijd beter dan die met grotere jackpots maar met moeilijkere winkansen, omdat het u uw winst laat maximaliseren wanneer u wint op een video slot.

Progressieve video slots zijn de beste voorbeelden van slots die niet goed zijn om mee te spelen. Het winpercentage voor deze slots zijn zeer laag. Dit komt omdat elke inzet op deze progressieve gokkasten wordt toegevoegd aan de jackpot prijs. Alle progressieve slots zijn onderling verbonden met de andere gokkasten in het casino. Soms worden deze ook verbonden met de andere slots in anderen casino’s. U hoeft dit soort gokkasten niet te vermijden. Het is een feit dat als u wint op deze gokkast, dat het levensveranderend kan zijn. Dus u kunt spelen op andere gokkasten, maar zorg ervoor dat u sommige bedragen van uw bankroll opzij zet voor het spelen op de progressieve gokkasten.

Wanneer we spreken over goed betalende gokkasten, zijn de beste voorbeelden de niet-progressieve video slot gokkasten. Deze kunnen lagere bedragen hebben wanneer het gaat om de prijzen jackpot maar deze garanderen u een frequente kans om te winnen. Dit komt omdat niet-progressieve gokkasten onafhankelijk staan van andere gokkasten. Dus, als u grotere geaccumuleerde geldprijzen wilt winnen bij video slots kies dan voor de niet-progressieve gokkasten.

Referenties:

Youtube.com

Onlinecasinolijst.be

Iedereen maakt al sinds lange tijd gebruik van het internet. Internet is een winkel met onbeperkte informatie over elk onderwerp. U hoeft alleen maar door verschillende websites die beschikbaar zijn te bladeren en u kunt alle informatie krijgen die u maar wilt. Maar wist u ook dat u online een minilening online kunt krijgen. Ja, ik heb het over “Online leningen”.

Online leningen zijn de minileningen die een individu kan krijgen door deze aan te vragen door middel van een computer. Het verlangen van mensen naar gemak is vandaag de dag een van de redenen achter de vooruitgang in de technologie. Een online lening is een handige manier om een ​​minilening te krijgen zonder dat u zich hoeft te verplaatsen van de ene plaats naar de andere.

minilening-aanvragen

Nu kunt u toegang hebben tot het internet en kunt door verschillende websites bladeren om een ​​online minilening te krijgen. U hoeft uw geldschieter niet persoonlijk te ontmoeten. De websites zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar geopend. Deze websites bieden u ook faciliteiten om uw creditscore te berekenen, kosteloos of tegen nominale kosten.

In het verleden waren er slechts enkele kredietverstrekkers en werden er een beperkt aantal opties voor het aanvragen van een minilening. Tegenwoordig heb je webgidsen zoals www.minilening365.nl Om te zoeken naar de juiste geldschieter, moest de kredietnemer op zoek gaan naar de geldverstrekker en hem persoonlijk ontmoeten voor het verkrijgen van informatie over de verschillende leningsopties die er beschikbaar waren.

Nieuw aan deze crisis is dat niemand de schuld aan de werklozen geeft. Niemand klaagt erover dat ze te lui zijn. Niemand verlangt dat ze asperges steken. Niemand beweert dat ze te veel geld van de staat ontvangen. De laatste keer was dat anders. Ook in de jaren 2002 tot 2005 kende Duitsland een zware crisis. Het aantal werklozen lag haast bij de vijf miljoen, veel hoger dan nu, in de talkshows stelden de moderatoren steeds weer dezelfde vraag: Waar is het aan te wijten? Waarom gaat het het land zo slecht?

 

Ze kregen steeds weer hetzelfde antwoord: De Duitsers zijn veel te gezapig, veel te gemakzuchtig, niet flexibel genoeg. Ze vinden zich veel te goed om asperges te steken. Bondskanselier Gerhard Schröder zei: ‘Er bestaat geen recht op luiheid.’ Het was een vaststelling, geen verwijt. De crisis was volgens hem het directe gevolg van een oeroude zonde, die reeds door Paus Gregorius de Grote onder de Latijnse naam Acedia tot de zeven hoofdzonden gerekend werd: vadsigheid. 1500 jaren later waren de Duitsers er klaarblijkelijk opnieuw voor gezwicht.

Nu, in het jaar 2009, beleeft Duitsland opnieuw een recessie. Opnieuw stijgt de werkloosheid. Opnieuw stellen de talkshows de vraag naar het waarom. Maar deze keer spreekt niemand over luiheid, alhoewel ook dit voorjaar Oosteuropese oogsthelpers Duitse asperges zullen steken. Deze keer hebben politiek en media een andere oorzaak voor de recessie uitgekozen: ‘De financiële crisis bevestigt veel van wat met hebzucht te maken heeft,’ zei Bondskanselier Angela Merkel in oktober.

Hebzucht: ook niet beter dan luiheid, in het Latijn Avaritia, doodzonde nummer twee in de catalogus van Gregorius de Grote.

Er doet zich een kapitalistische crisis voor, en de schuld wordt niet toegeschreven aan – het kapitalisme en zaken zoals minileningen, maar aan de mens in al zijn zondigheid. Zo ging het reeds bij de beurscrash van 1857, bij de Zwarte Vrijdag van 1929, en zo gebeurt het momenteel opnieuw. Steeds wanneer de markteconomie opeens geen rijkdom meer produceert, maar werkloosheid, worden daarvoor menselijke tekortkomingen verantwoordelijk gesteld. Luiheid, hebzucht, spilzucht. In dit opzicht gelijken de mensen van de nieuwe tijd op die van de middeleeuwen, die een droogte niet als een metereologisch toeval zagen, maar als een straf voor hun zonden. Totdat de geleerden van de Verlichting hen van dit bijgeloof bevrijdden, ook doordat ze boeken schreven. Wanneer het evenwel over economie gaat, lijkt een rest van het oude denken nog in het hoofd te zitten. De straffende God is enkel maar vervangen door de straffende markt.

Op donderdag 10 januari was het verzamelen geblazen aan de universiteit van Tilburg voor een conferentie over de overgang naar een ecologische economie. Het doel van de initiatiefnemers van de conferentie was om in Nederland en België de urgentie van economische beleidswijzigingen aan de orde te stellen. Meer dan 300 deelnemers hadden alvast interesse voor dat initiatief. Ze kregen allen een openingspeech van Susan George, een panel van kritische economen en een afsluitend gesprek met sociale partners en politici voorgeschoteld. In de namiddag vonden er parrallel thematische workshops plaats. Een beknopt verslag.

 

De dag kwam op gang met het pleidooi van een oudgediende van de andersglobalisten, de politicologe Susan George. Ze pleitte voor een grote door de overheid geleidde omschakeling van de economie. Die transitie zou op gang gebracht worden door massale overheidsinvesteringen in alle sectoren die deel uitmaken van een meer milieuvriendelijke economie : alternatieve energie, milieuvriendelijke materialen, publiek transport, energiebesparende bouw enzovoort. Voor de financiering van die investeringen zorgen nieuwe taksen. Onder andere de uitstoot van CO2, de winsten van multinationals of de bewegingen van beursgeld zouden zwaarder belast kunnen worden.

Susan George vergeleek de aard van de omschakeling met het op gang brengen van een oorlogseconomie in de VS, ten tijde van de tweede wereldoorlog. Die vergelijking werpt niet alleen licht op de omvang van de nodige inspanning en het belang van de reden voor de drastische ingreep. Ook maakt ze duidelijk hoe de omstandigheden als ze vertaald worden in een helder verhaal van zo een ingreep een breed gedragen maatschappelijk project kunnen maken. George noemt het zelf een ‘public relations dream’: werknemers, ondernemers en politici samen brengen rond een economisch project dat de aarde kan redden. Aan ieder kan duidelijk gemaakt worden wat er bij te winnen valt, niet enkel materieel maar ook op het vlak van maatschappelijk respect en aanzien. Actiegroepen en sociale bewegingen krijgen de rol toebedeeld om bruggen te bouwen. Ze ondersteunen de politici, ondernemers en werknemers die volluit gaan voor de ecologische economie.

Naar ze zelf zegt komt George tot deze idee omdat de maatschappelijke realiteit meer radicale pistes uitsluit. Nu de ecologische crisis op een dramatische escalatie afstevent, zullen veranderingen op gang moeten komen vanuit de geldende krachtverhoudingen in de samenleving. Ook wil Susan George met haar Keynesiaans voorstel een antwoord bieden op allerlei recente recepten die een overdreven nadruk leggen op de consument, het kleinschalige alternatief of de strijd vanuit één thema. Zulke benaderingen volstaan niet langer. Er is niet alleen een nieuw groot verhaal nodig, maar eveneens grote overheidsdaden.

De voorzet die Susan George gaf, bleef in het eerste deel van de dag wat onbeantwoord. Aan een inzichtelijke beantwoording van de vraag hoe de omschakeling van de economie tot stand zou kunnen komen, kwam het panel van economen niet toe. Wel waren alle participanten het er over eens dat het hoog tijd is om de BNP maatstaf in het economische beleid aan te vullen met andere indicatoren of zelfs te weren. De bizarre prof economie op rust Heertje hamerde daarbij op zijn subjectivistische, verruimde welvaartsbegrip. Het moest de aandacht vestigen op de onmeetbare aspecten in wat we onder economie of ‘de omgang met schaarse, alternatief aanwendbare middelen voor de behoeftebevrediging van huidige en toekomstige generaties’ verstaan. Schone lucht of een mooi landschap zijn even belangrijk als boter, kaas en eieren. Economische beslissingen mogen niet genomen worden op basis van economische indicatoren die slechts de helft meten van wat onze behoeften bevredigt. Francine Mestrum geloofde ook dat er nood was aan andere indicatoren. Die moeten niet enkel de echte welvaart van de mensen of de draagkracht van de aarde beter in beeld brengen, ze kunnen bijvoorbeeld ook de informele arbeid van vrouwen eindelijk waarderen. Professor Jeroen van de Bergh concentreerde zijn kritiek op het BNP. Niet alleen meet die iets helemaal anders dan de welvaart, hij is zelfs niet nodig voor goed economisch beleid. Van den Bergh zijn slogan luidt bijgevolg: BNP weg ermee! Volgens de Leuvense professor Vandevelde tenslotte ligt er potentieel om mensen inzicht te geven in de relativiteit van BNP door het over geluk te hebben. Zo leert geluksonderzoek dat na een bepaald niveau van behoeften bevrediging de BNP groei nog weinig invloed heeft op de toename van geluk. Voor Heertje was een concept als geluk echter een brug te ver. In economische discussies mag je het volgens hem enkel over welvaart hebben en niet over geluk. Geluk heeft immers ook te maken met behoeften bevrediging waarbij geen schaarse middelen in het spel zijn.

Na de middag deelden we onszelf op over de verschillende thematische workshops. Ik wisselde op de valreep nog van degene over groei en herverdeling, naar die van de sociale partners. Die keuze heb ik niet betreurd. Het was een kans om te zien hoe vertegenwoordigers van werkgevers en werknemersorganisaties reageren op de grootse ideeën zoals het afzweren van de BNP groei, of een nieuwe investeringsgolf vanuit de overheid. Omdat dezelfde sociale partners in het afsluitend debat ook samen zaten met politici, geef ik hier enkele indrukken van beide gesprekken:

 Het was duidelijk dat noch werkgevers noch werknemers al nagedacht hadden over alle implicaties van een transitie naar een ecologische economie. Ze hadden beiden nog geen uitgewerkt idee hoe de grenzen aan de materiële groei hun core business beïnvloeden in de energie en materiaal intensieve industrieën van het Westen. Dat andere indicatoren dan de BNP maatstaf dringend noodzakelijk zijn, vond bij de sociale partners minder weerklank.

 Toch was het duidelijk dat het klimaat denken een hoge vlucht neemt. Werknemers, werkgevers en politici schatten de urgentie van de klimaatproblematiek hoog in. Dat olie en meer algemeen energie duurder zal worden is een zekerheid. Is het niet door marktgedreven evoluties, dan is het door nieuwe maatregelen in het post Kyoto tijdperk. Een hele industrie rond alternatieve energie en energiebesparing zal zich ontwikkelen. De sociale partners leken ook bereid om hun schouders te zetten onder progressieve klimaat maatregelen.

 Opvallend was ook dat een aantal deelnemers uit de Nederlandse financiële wereld zoals Daan Dijk van Rabobank of Kejetan Hetzer van SNS asset management de uitgangspunten van de ecologische economie delen. De economie is een deel van het ecosysteem aarde, en haar werking moet afgesteld worden op de noden en evenwichten van het grotere geheel. Financiële spelers ontwikkelen in toenemende mate meetinstrumenten om te zien in hoeverre ondernemingen toekomstige duurzaamheid vereisten nu reeds incorporeren in hun strategie, er vanuit gaand dat iedereen vroeg of laat rekening zal moeten houden met de draagkracht van de aarde.

“Er ritselt van alles in het struikgewas, maar een beeld op wat er zich allemaal afspeelt, en hoe het totale plaatje eruit zal zien is er nog niet” zie een deelnemer. Bij heel wat mensen en ondernemingen groeit blijkbaar het bewustzijn dat de economie op een periode van veranderingen afstevent. Over de nood aan nieuwe economische indicatoren of maatregelen om het klimaat te vrijwaren waren veel mensen het eens op de conferentie. Maar of het totale plaatje er zal of moet uitzien zoals Susan George het schetste, daar durfden weinigen zich over uitspreken.