Recensie “TERRA INCOGNITA: Globalisering, ecologie en rechtvaardige duurzaamheid”

Je hoeft geen milieupessimist te zijn om te beseffen dat het op dit ogenblik – en al geruime tijd – zwaar bergaf gaat met de gezondheid van deze planeet. Meer nog, we begeven ons voortaan op onbekend en onvoorspelbaar terrein waarbij de meest realistische inschatting is dat we zware ecologische rampen riskeren.

Peter Tom Jones en Roger Jacobs zijn geen doemdenkers. Het is hen toevertrouwd een hyperrealistische tekening te maken van een wereld die haar ecologische fundamenten om zeep aan het helpen is en daarbij de sociale rechtvaardigheid aan diggelen gooit. De economische groei die we maar blijven nastreven – en die nu al in veel rijke landen achteruitgang in welvaart meebrengt – maakt van de ecologische crisis evenzo een sociale crisis. De rechten van meeste mensen en van alle toekomstige wereldburgers worden miskend.

Weten hoe ernstig de toestand is en waarom het zo ver kon komen, is hoogdringend. Niet om immobilisme te prediken, wel om zo gedocumenteerd mogelijk te zoeken naar de uitwegen uit de dreigende sociaal-ecologische impasse. Dat is wat Peter Tom Jones en Roger Jacobs doen. Hier spreken geen naïevelingen, wel hyperrealisten die de beste koers proberen uit te tekenen voor onze aarde. Zij noemen zich voorzichtig hoopvol omdat de mensen en de mensheid vrij kunnen kiezen voor een echt duurzame economie. Het is niet te laat om te handelen, maar diep ingrijpende actie dringt zich op, liefst nog vandaag i.p.v. morgen.

Deze auteurs hebben iets te vertellen, een verhaal van zo cruciaal belang voor onze levens en onze directe nakomelingen dat we het allemaal moeten kennen, dat niemand straks kan uitroepen: maar dat heb ik niet geweten.

Ik ben benieuwd in hoeveel talkshows en andere mediaformats ze zullen geraken met dat verhaal, en nog meer in wat ze er dan echt kwijt kunn en en mogen vertellen, op hoeveel onbegrip, onkunde, regelrechte domheid en zelfs manipulatie ze zullen stuiten.

PALA zal alvast nog meer dan eens terugkomen op dit indrukwekkende boek omdat – je raadt het al – zoveel mogelijk mensen de toestand van onze aarde en wereld moeten kennen. Dan kunnen ze op hun beurt tal van anderen kritisch doen stilstaan bij hun roekeloze overtuiging dat het wel niet zo’n vaart zal lopen en hen daar liefst van afhelpen, in het belang van ons allemaal. (DB)